Výsledky

Celkové bodovanie 2018-2019 február

Rok 2019

Celkové bodovanie 2018-2019 január

Rok 2018

Dubnická hodinovka 2018 (04.06.2018)

Beh na Èertovicu (19.05.2018)

Celkové bodovanie 2017-2018 apríl

Celkové bodovanie 2017-2018 marec

Celkové bodovanie 2017-2018 február

Celkové bodovanie 2017-2018 január

Rok 2017

Beh na Èertovicu (20.05.2017)

Celkové bodovanie

Celkové poradie DBL po 6. kole

Celkové poradie DBL po 5. kole

Celkové poradie DBL po 4. kole

Celkové poradie DBL po 3. kole

Celkové poradie DBL po 2. kole

Rok 2016

Výsledky èlenov Jogging klubu 2016

Výsledky z behu cez Mojtínske Vàšky (02.07.2016)

Výsledky z akcie Beh na Èertovicu (21.05.2016)

Výsledky z akcie Univerzitný beh 2016 (12.04.2016)

Celkové poradie DBL po 8. kole

Celkové poradie DBL po 7. kole

Výsledky z akcie Beh cez Ostrý vrch (10.03.2016)

Výsledky z akcie Zimný beh na tartane (25.02.2016)

Výsledky z akcie Kros v DuTaFe (11.02.2016)

Výsledky z akcie Veèerný beh dubnickým parkom (28.01.2016)

Výsledky z akcie Beh dubnickým parkom (14.01.2016)

Rok 2015

Výsledky z akcie Bežíme s olympionikom (10.12.2015)

Výsledky z Horského krosu Pruské-Vršatec (16.08.2015)

Výsledky z behu cez Mojtínske Vàšky (04.07.2015)

II. kolo slovenského pohára v behu do vrchu - kvalifikácia na MS v behu do vrchu dorastu

Výsledky z hlavného preteku a výsledky z preteku dorastencov XIV. roèníka behu na Èertovicu (23.05.2015)

Výsledky z behu dubnickým parkom v Dubnici nad Váhom (22.1.2015)

Rok 2014

Výsledky z behu cez Mojtínske Vàšky (21.06.2014)

Výsledky z XXX. roèníka Dubnickej hodinovky (02.06.2014)

Výsledky z XIII. roèníka Behu na Èertovicu (24.05.2014)

Rok 2013

Výsledky z MS 2013 v behu do vrchu veteránov (31.08.2013)

Výsledky z jubilejného XXX. roèníka Horského krosu Pruské - Vršatec (03.08.2013)

Výsledky z XXIX. roèníka Dubnickej hodinovky (03.06.2013)

Výsledky z II. Kola - Beh na Èertovicu (01.06.2013)

Rok 2012

Výsledky z Horského krosu Pruské - Vršatec (23.06.2012)

Sponzori

Sponzori

JOGGING KLUB
A. Kmea 361/2,
018 41, Dubnica nad Váhom