Kategórie

Juniori Juniorky Muži A Muži B Muži C Muži D Ženy E Ženy F Ženy G Ženy H
roè. 1991 a ml. roè. 1991 a ml. roè. 1971 a ml. roè. 1961 a ml. roè. 1960 a ml. roè. 1950 a ml. roè. 1976 a ml. roè. 1975 a ml. roè. 1960 a ml. roè. 1950 a ml.

Bodovanie kategórii

Muži A Muži B Muži C Ženy E Ženy F Ženy G Ženy H Muži D Juniori Juniorky
Boduje 30 pretekárov Boduje 20 pretekárov Boduje 10 pretekárov
50, 40, 30, 27, 26, 26, ...1 30, 20, 18, 17, 16, 15, ...1 20, 15, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Sponzori

Sponzori

JOGGING KLUB
A. Kmea 361/2,
018 41, Dubnica nad Váhom