Aktuality

- 11.9.2019

Propozície Dubnickej bežeckej ligy 2019/2020 k nahliadnutiu TU.

- 26.03.2019

Celkové poradie DBL (február) je prístupné v sekcii Výsledky

- 06.02.2019

Celkové poradie DBL (január) je prístupné v sekcii Výsledky

- 20.11.2018

Pridaná Fotogaléria z akcie Beh na Butkov 2018

- 15.11.2018

Propozície Dubnickej bežeckej ligy 2018/2019 k nahliadnutiu TU.

- 08.08.2018

Pridaná Fotogaléria z akcie 35. roèník Horský kros Pruské - Vršatec (05.08.2018)

- 30.07.2018

Prezentaèné video - Majstrovstvá Slovenska 05.08.2018

- 28.06.2018

35. roèník Horský kros Pruské - Vršatec (05.08.2018) >>> INFORMAÈNÝ PROSPEKT

- 06.06.2018

Pridaná Fotogaléria z akcie Dubnická hodinovka 2018

- 06.06.2018

Výsledky z akcie Dubnická hodinovka 2018 (04.06.2018) sú prístupné v sekcii Výsledky

- 24.05.2018

Pridaná Fotogaléria z akcie Beh na Èertovicu (19.05.2018)

- 22.05.2018

Výsledky z akcie Beh na Èertovicu sú prístupné v sekcii Výsledky

- 18.03.2018

Pridaná Fotogaléria z akcie DBL

- 18.03.2018

Celkové poradie DBL (apríl) je prístupné v sekcii Výsledky

- 12.03.2018

Celkové poradie DBL (marec) je prístupné v sekcii Výsledky

- 05.02.2018

Celkové poradie DBL (február) je prístupné v sekcii Výsledky

- 05.01.2018

Celkové poradie DBL (január) je prístupné v sekcii Výsledky

- 13.11.2017

Propozície Dubnickej bežeckej ligy 2017/2018 sú k dispozícii na tomto odkaze

- 12.06.2017

Výsledky z akcie Beh na Èertovicu (20.05.2017) sú prístupné v sekcii Výsledky

- 12.06.2017

Pridané Fotogalérie z akcii Dubnická hodinovka (05.06.2017) a Beh na Èertovicu (20.05.2017)

- 05.05.2017

Kompletný rozpis Slovenského pohára v behu do vrchu 2017 a pretekov Jogging Klubu 2017 je dostupný v sekcii Akcie

- 21.03.2017

Pridaná Fotogaléria z akcie Dubnická bežecká liga (7. kolo)

- 20.03.2017

Celkové poradie DBL je prístupné v sekcii Výsledky

- 13.03.2017

Videozáznamy z behu pod Ostrým vrchom:
6. kolo DBL - Beh pod Ostrý vrch (1)
6. kolo DBL - Beh pod Ostrý vrch (2)
6. kolo DBL - Beh pod Ostrý vrch (3)
6. kolo DBL - Beh pod Ostrý vrch (4)
6. kolo DBL - Beh pod Ostrý vrch (5)
6. kolo DBL - Beh pod Ostrý vrch (6)
6. kolo DBL - Beh pod Ostrý vrch (7)

- 13.03.2017

Aktuálne celkové poradie DBL po 6. kole je prístupné v sekcii Výsledky

- 27.02.2017

Aktuálne celkové poradie DBL po 5. kole je prístupné v sekcii Výsledky

- 13.02.2017

Aktuálne celkové poradie DBL po 4. kole je prístupné v sekcii Výsledky

- 24.01.2017

Aktuálne celkové poradie DBL po 3. kole je prístupné v sekcii Výsledky

- 02.01.2017

Pridaná Fotogaléria z akcie Silvestrovský beh na tartane (30.12.2016)

- 02.01.2017

Aktuálne celkové poradie DBL po 2. kole je prístupné v sekcii Výsledky

- 20.12.2016

Miro Ilavský víazom Žilinského Vianoèného maratónu.
17.12.2016 sa uskutoènil v Žiline Vianoèný maratón. Vynikajúci výsledok v medzinárodnej konkurencii dosiahol Miroslav Ilavský z Jogging klubu Dubnica, nielenže sa stal jeho víazom, ale to v kvalitnom osobnom rekorde 2:41:28. Je to o to cennejšie, že tra okolo vodného diela bola èiastoène z¾adovatela a mráz poriadne uberal maratóncom energiu. Mirovi gratulujeme, a prajeme už èoskoro zdolanie maratónskej méty pod 2:40.

Miro Ilavský

- 20.12.2016

Výsledky èlenov Jogging klubu 2016

- 19.08.2016

Video z akcie Horský kros Pruské Vršatec 2016

- 19.08.2016

Video z akcie Malý Vršatec 2016

- 03.07.2016

Pridaná Fotogaléria z akcie Beh cez Mojtínske vàšky (02.07.2016)

- 03.07.2016

Výsledky z akcie Beh cez Mojtínske vàšky sú prístupné v sekcii Výsledky

- 20.06.2016

Pridaná Fotogaléria z akcie Beh Nová Dubnica - Dubnica nad Váhom (17.06.2016)

- 02.06.2016

Pridaná Fotogaléria z akcie Dubnická hodinovka XXXII. roèník (30.05.2016)

- 23.05.2016

Pridaná Fotogaléria z akcie Beh cez Èertovicu (21.05.2016)

- 22.05.2016

Výsledky z akcie Beh na Èertovicu sú prístupné v sekcii Výsledky

- 16.05.2016

K dispozícii sú propozície akcie Dubnická hodinovka XXXII. roèník a z akcie Beh na Èertovicu XV. roèník

- 14.04.2016

Výsledky z akcie Univerzitný beh 2016 (Trnava) sú prístupné v sekcii Výsledky

- 06.04.2016

Dòa 03. 04. 2016 sa uskutoènil ÈSOB Bratislava Maratón, v rámci ktorého sa uskutoènili aj Majstrovstvá SR v polmaratóne jednotlivcov a družstiev. Do hlavného mesta vyslal poèetnú výpravu aj náš klub, ktorého vystúpenie môžeme považova za ve¾mi úspešné, a to umiestnení a zabehnutím osobných rekordov.

Najhodnotnejší výkon podal Miroslav Ilavský v maratóne, kde èasom 2:43:03 obsadil 4.miesto v hl. kat., celkovo siedmy, osobný rekord -OR

Výsledky ostatných èlenov Jogging klubu na M-SR v polmaratóne:

Jakub Kosiba – 45. miesto v hl. kat., cie¾ový èas 1:22:15, èistý èas 1:22:12 -OR
Pavol Porubèan – 10. miesto v kat. M40-49, cie¾ový èas 1:19:50, èistý èas 1:19:48 -OR
Vendo Bugáò – 19. miesto v kat. M40-49, cie¾ový èas 1:23:00, èistý èas 1:22:58
Miroslav Tomèány – 24. miesto v kat. M40-49, cie¾ový èas 1:24:29, èistý èas 1:24:26
Marián Benè – 4. miesto v kat. M nad 60, cie¾ový èas 1:35:38, èistý èas 1:35:28
Janka Rajtárová – 30. miesto v kat. Z 40-49, cie¾ový èas 1:52:55, èistý èas 1:51:28

Na M-SR družstiev v polmaratóne sa náš klub v zložení Porubèan, Kosiba, Bugáò a Tomèány umiestnil na peknom 5. mieste zo 14tich zúèastnených.

Maratónu sa zúèastnil aj Radoslav Denke, ktorý žia¾ nedokonèil pre zdravotné problémy.

- 21.03.2016

Aktuálne celkové poradie DBL po 8. kole je prístupné v sekcii Výsledky

- 21.03.2016

Pridaná Fotogaléria z akcie Jarný beh na tartane (17.03.2016)

- 13.03.2016

Pridaná Fotogaléria z akcie Beh cez Ostrý vrch (10.03.2016)

- 13.03.2016

Aktuálne celkové poradie DBL po 7. kole je prístupné v sekcii Výsledky

- 01.03.2016

Aktuálne celkové poradie DBL je prístupné v sekcii Výsledky

- 26.02.2016

Darujte nám 2% z vašich daní. Tlaèivá na stiahnutie tu a tu

- 26.02.2016

Pridaná Fotogaléria z akcie Zimný beh na tartane (25.02.2016)

- 25.02.2016

Výsledky z akcie Zimný beh na tartane sú prístupné v sekcii Výsledky

- 25.02.2016

Pridaná Fotogaléria z akcie Kros v DuTaFe (11.02.2016)

- 11.02.2016

Výsledky z akcie Kros v DuTaFe sú prístupné v sekcii Výsledky

- 31.01.2016

Výsledky z akcii Beh dubnickým parkom a Veèerný beh dubnickým parkom (14.01.2016 a 28.01.2016) sú prístupné v sekcii Výsledky

- 06.01.2016

Video z akcie Silvestrovský beh na tartane (30.12.2015)

- 31.12.2015

Pridaná Fotogaléria z akcie Silvestrovský beh na tartane (30.12.2015)

- 12.12.2015

Pridaná Fotogaléria z akcie Bežíme s olympionikom (10.12.2015)

- 12.12.2015

Výsledky z akcie Bežíme s olympionikom (10.12.2015) sú prístupné v sekcii Výsledky

- 15.11.2015

Aktuálne informácie oh¾adom Dubnickej bežeckej ligy 2015/2016 sú dostupné v èasti Akcie

- 16.08.2015

Výsledky z Horského krosu Pruské-Vršatec (16.08.2015) sú prístupné v sekcii Výsledky

- 16.08.2015

Pridaná Fotogaléria z Horského krosu Pruské-Vršatec (16.08.2015)

- 05.07.2015

Pridaná Fotogaléria z Behu cez Mojtínske Vàšky (04.07.2015)

- 05.07.2015

Výsledky z behu cez Mojtínske Vàšky sú prístupné v sekcii Výsledky

- 01.07.2015

VII. ROÈNÍK BEHU CEZ MOJTÍNSKE VÀŠKY - Sobota 04.07.2015, Mojtín okr. Púchov pred OcÚ Mojtín. Štart 11:00. Prevýšenie 560m. Dåžka trate 10km.

- 03.06.2015

Pridaná Fotogaléria z Dubnickej hodinovky - máj 2015

- 24.05.2015

Výsledky z XIV. roèníka behu na Èertovicu sú prístupné v sekcii Výsledky

- 30.04.2015

Vyhodnotenia ponukového konania:

Vyhodnotenie ponukového konania
Vyhodnotenie ponukového konania I
Vyhodnotenie ponukového konania II

- 22.01.2015

Výsledky z behu dubnickým parkom sú prístupné v sekcii Výsledky

- 02.01.2015

Na stránke sa v najbližších dòoch uskutoèní aktualizácia termínov Dubnickej bežeckej ligy pre rok 2015

- 02.01.2015

Pridaná Fotogaléria z XX. Silvestrovského behu na tartane v Dubnici nad Váhom (30.12.2014)

- 22.09.2014

Pridaná Fotogaléria z MS 2014 v behu do vrchu veteránov - Telfes, Rakúsko (06.09.2014)

- 29.06.2014

Výsledky z behu cez Mojtínske Vàšky prístupné v sekcii Výsledky

- 06.06.2014

Výsledky z XXX. roèníka Dubnickej hodinovky a z XIII. roèníka Behu na Èertovicu prístupné v sekcii Výsledky

- 03.09.2013

Výsledky z MS 2013 v behu do vrchu veteránov (31.08.2013)

- 03.09.2013

Pridaná Fotogaléria z MS 2013 v behu do vrchu veteránov (31.08.2013)

- 13.08.2013

AK Spartak Dubnica nad Váhom Vás pozýva na medzinárodný atletický míting ATLETICKÝ MOST 2013, ktorý sa uskutoèní v stredu, 21. augusta 2013 na Mestskom štadióne v Dubnici nad Váhom, so zaèiatkom národného programu o 15.00 hodine. Viac info TU. Oficiálny plagát TU.

- 04.08.2013

Fotky z jubilejného XXX. roèníka Horského krosu Pruské - Vršatec sa nachádzajú fotogalérii

- 03.08.2013

Výsledky z dnešného jubilejného XXX. roèníka Horský kros Pruské - Vršatec.

- 31.07.2013

Oficiálne propozície XXX. roèníka Horského krosu Pruské - Vršatec 2013 - (Technická pozn.: Ak vám pdf súbor nejde otvori skúste iný prehliadaè ako Mozilla Firefox alebo kliknite na odkaz pravým tlaèidlom -> Uloži odkaz ako. Prípadne poèkajte pár minút a súbor sa Vám po kliknutí na odkaz zobrazí.)

Èlánok o jubilejnom 30. roèníku Horského krosu Pruské - Vršatec

- 30.07.2013

Výsledky z minuloroèného podujatia Horský kros Pruské - Vršatec 2012 sú prístupné v sekcii výsledky

- 30.07.2013

Registrácie do pretekov na webovej stránke sú len predbežné. Záväzné registrácie prebiehajú v deò závodu pri prezentácii tak, ako po minulé roky

- 19.07.2013

Jubilejný 30. roèník legendárneho preteku Horský kros Pruské-Vršatec sa koná 03.08.2013.

- 28.06.2013

Beh cez Mojtínske vàšky (06.07.2013) je z technických príèin zrušený!

- 03.06.2013

Výsledky a fotogaléria z Dubnickej hodinovky XXIX. roèníka (03.06.2013)

- 01.06.2013

Výsledky a fotogaléria z II. Kola - Beh na Èertovicu (01.06.2013)

Sponzori

Sponzori

JOGGING KLUB
A. Kmea 361/2,
018 41, Dubnica nad Váhom