SLOVENSKÝ POHÁR V BEHU DO VRCHU 2017

Kompletný rozpis na stiahnutie TU

PRETEKY JOGGING KLUB 2017

Kompletný rozpis na stiahnutie TU

Dubnická zimná bežecká liga 2015/2016

1. kolo


Bežíme s olympionikom (Marcel Matanin, OH Atény 2010)
Štvrtok, 10.12.2015 štart 16:00 hod. Park J.B. Magina Dubnica nad Váhom
Dåžka trate - 6km dospelí, 1,2km mládež
Prezentácia - od 15:00 hod. na mieste štartu
Štartovné 2,-€ dospelí, mládež - neplatí

2. kolo


Silvestrovský beh na tartane
Streda, 30.12.2015 štart 11:00 hod. Mestský štadión Dubnica nad Váhom
Dåžka trate - 5km dospelí, 1200m mládež
Prezentácia - od 9:30 hod. Šatne - mestský štadión
Štartovné 3,-€ dospelí, mládež - neplatí

3. kolo


Beh dubnickým parkom
Streda, 14.01.2016 štart 16:00 hod. Park J.B. Magina Dubnica nad Váhom
Dåžka trate - 4,8km dospelí, 1,2km mládež
Prezentácia - od 14:30 hod. Šatne - mestský štadión
Štartovné 2,-€ dospelí, mládež - neplatí

4. kolo


Veèerný beh dubnickým parkom
Štvrtok, 28.01.2016 štart 16:00 hod. Park J.B. Magina Dubnica nad Váhom
Dåžka trate - 4,8km dospelí, 1,2km mládež
Prezentácia - od 15:30 hod. Šatne - mestský štadión
Štartovné 2,-€ dospelí, mládež - neplatí

5. kolo


Kros v DuTaFe
Štvrtok, 11.02.2016 štart 16:00 hod. DuTaF Centrum Dubnica nad Váhom
Dåžka trate - 5km dospelí, 1km mládež
Prezentácia - od 14:30 hod. Šatne - DuTaF Centrum
Štartovné 3,-€ dospelí, mládež - neplatí

6. kolo


Zimný beh na tartane
Štvrtok, 25.02.2016 štart 16:00 hod. Mestský štadión Dubnica nad Váhom
Dåžka trate - 5km dospelí, 1km mládež
Prezentácia - od 14:30 hod. Šatne - mestský štadión
Štartovné 2,-€ dospelí, mládež - neplatí

7. kolo


Beh cez Ostrý vrch
Štvrtok, 10.03.2016 štart 16:00 hod. DuTaF Centrum Dubnica nad Váhom
Dåžka trate - 5,5km dospelí, 2km mládež
Prezentácia - od 15:00 hod. Šatne - DuTaF Centrum
Štartovné 3,-€ dospelí, mládež - neplatí

8. kolo


Jarný beh na tartane
Štvrtok, 17.03.2016 štart 16:00 hod. Mestský štadión Dubnica nad Váhom
Dåžka trate - 5km dospelí, 2km mládež
Prezentácia - od 15:00 hod. Šatne - DuTaF Centrum
Štartovné 3,-€ dospelí, mládež - neplatí

Zmena trate pod¾a poèasia


Vyhlasovanie výsledkov jednotlivých pretekov:
Po jednotlivých pretekoch sa výsledky nevyhlasujú. Výsledky spolu s priebežným poradím budú umiestnené na www.jogging-klubdca.sk.


Štartovné èíslo:
Štartovné èíslo si pretekáry ponechávajú po celú dobu DZBL.


Vyhlásenie Dubnickej zimnej bežeckej ligy:
Celkové poradie bude vyhlásené po posledných pretekoch dòa 17.03.2016 na Mestskom štadióne Dubnica nad Váhom. Odmenení budú pretekári na 1. - 3. mieste vo všetkých kategóriach (podmienkou vyhlásenia je absolvova aspoò 3 preteky). Pri rovnosti bodov rozhoduje lepšie umiestnenie vo vzájomných súbojoch, nie väèší poèet pretekov.


Bodovanie:
Umiestnenie na 1. - 10. mieste (v každej kategórií) sa boduje 10 - 1 bodom.


Kategórie:
2003 - 2006 starší žiaci
2001 - 2002 mladší žiaci
1997 - 2000 juniori
1982 - 1996 ženy do 34 rokov
1981 - 1965 ženy do 50 rokov
1966 - st. ženy nad 50 rokov
1977 - 1996 muži do 50 rokov
1967 - 1976 muži do 60 rokov
1957 - 1966 muži do 60 rokov
1956 - st. muži nad 60 rokov

Sponzori

Sponzori

JOGGING KLUB
A. Kmea 361/2,
018 41, Dubnica nad Váhom